БОЛЕЗНИ АРТЕРИЙ, АРТЕРИОЛ И КАПИЛЛЯРОВ (Код МКБ-10: I70-I79)
МКБ-10
Версия: 2018